มั่นใจ

Guitar Jam Session

joenasrapp-com
2.84MB
ร้านค้าดาวน์โหลด 250 - 500
เวอร์ชั่น 3.3.1 4 ปีที่ผ่านมา

คำอธิบายของ Guitar Jam Session

Jam Session is the ultimate guitar practice session companion. Open up your chords, tabs or sheet music as PDF or text file, or browse your favorite sites using the built-in web browser. When you're ready to play, use Jam Session's video or audio recorder to capture your session. Learning a tricky solo? Jam Session has an integrated audio player that supports looping.

Jam Session was originally conceived for guitar players, but should work for any instrument.

Jam session was developed for Android tablets, but should work on any Android device 2.2+. For full capabilities, it requires a device with a front facing camera.

Features:

★ Built-in PDF viewer

★ Built-in web browser to view your favorite tab sites

★ Built-in audio player with the ability the loop a section of the song

★ Playback and share directly from the app

★ Bookmark your favorites sites

★ Record video or just audio

★ Records 44.1kHz, high quality m4a audio

★ Pre-bookmarked sites to get you started quickly

Acknowledgements:

== Code ==

PDF Viewing library is based on

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://github.com/DroidsOnRoids/Android-Pdf-Viewer-Library%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHCMY6he1fZzbuAfZI79bavoLnM2A&sa=D&usg=AFQjCNEGXBl4xhaf2_jEAw_57YTZl0VPmw" target="_blank">https://github.com/DroidsOnRoids/Android-Pdf-Viewer-Library</a> which is based on

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://github.com/jblough/Android-Pdf-Viewer-Library%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFcO4f1TEa63bt4i2P5B2ohsrfKHw&sa=D&usg=AFQjCNH7UJS47m-24IoCuDf9ttcuBJsC-w" target="_blank">https://github.com/jblough/Android-Pdf-Viewer-Library</a> and PhotoView from <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://github.com/chrisbanes/PhotoView%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG4_VhOGACmescQ-z6WHIyLMLM1Og&sa=D&usg=AFQjCNGegP3tbxfcMN0bqB52mC9rfPRfFQ" target="_blank">https://github.com/chrisbanes/PhotoView</a>

My fork is available at:

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://github.com/cwbowron/Android-Pdf-Viewer-Library%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFpOBeeKlJQlZxblEXzPihbcUexXg&sa=D&usg=AFQjCNGHolL0BRssW9_pBz1sKC9AmWLPFA" target="_blank">https://github.com/cwbowron/Android-Pdf-Viewer-Library</a> based on

Available under LGPL

== Graphics ==

App Icon by Joe Dearman - <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://dribbble.com/joedearman%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNET2vZvOIzlhvts1vJRxiR30DkntA&sa=D&usg=AFQjCNHDHBr_yQY9ym__VxyAuLTLUtQ7ww" target="_blank">http://dribbble.com/joedearman</a>

Record, stop and menu icons from The Oxygen Team

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.oxygen-icons.org/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF8AO_L6kx546YACoWgZOTtZyzi4A&sa=D&usg=AFQjCNEkiXfA7NejzYD7UADLJzocmcXJLg" target="_blank">http://www.oxygen-icons.org/</a>

ดูเพิ่มเติม

การให้คะแนนผู้ใช้ร้านค้าสำหรับ Guitar Jam Session

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

ธงGuitar Jam Session

trusted ปักธง
ทำงานได้ดี 0
needs licence ปักธง
จำเป็นต้องมีlicense 0
fake ปักธง
แอปปลอม 0
virus ปักธง
ไวรัส 0
อวตารร้านค้า joenasrapp com
ร้านค้าjoenasrapp-com 14 3.58k

APK ข้อมูลเกี่ยวกับ Guitar Jam Session

เวอร์ชั่นAPK 3.3.1
เข้ากันได้ Android 2.2.x+ (Froyo)
นักพัฒนา cwbowron


ดาวน์โหลด Guitar Jam Session APK
ดาวน์โหลด